MÈTODE

Valors

El Mètode de Young&Leaders es basa en 2 principis bàsics: 

  • Donar eines als joves perquè puguin veure el món des de diferents punts de vista.
  • Desenvolupar competències perquè tinguin la maduresa d'escollir el punt de vista que els farà ser més feliços, capaços i segurs.

I es fixa 2 compromisos:

Compromís amb el futur
Oferim recursos per formar persones capaces de decidir per elles mateixes, amb habilitats i proactivitat per aconseguir els objectius que es marquin.

Compromís amb el present
Ajudem a que els joves aprenguin a gaudir del procés de creixement, prenent consciència de què és el que volen i per a què ho volen.

Metodologia

FORMACIÓ

Formació en habilitats, competències i desenvolupament de capacitats per preparar el jove davant les exigències del futur.

ESTIMULACIÓ

Estimulació de les capacitats i inquietuds de cadascun per ajudar al seu desenvolupament.

COACHING

Coaching com a eina reflexiva que ajuda a establir prioritats, marcar reptes i viure amb entusiasme i compromís el procés de creixement.

RESULTAT

Formació integral que cobreix les diferents necessitats de l’alumne: educativa, emocional i personal. Aconseguim que el jove prengui consciència d’ell mateix i del seu entorn, adquireixi competències i habilitats indispensables per guanyar confiança i seguretat, solucionar problemes, desenvolupar capacitats, ampliar inquietuds, gestionar emocions i aprendre a gaudir del camí que porta cap als objectius marcats.